Logga in
Logga in

Så sköter vi vägar i Jönköpings län

Trafikverket sköter det stora vägnätet, medan kommunerna tar hand om vägar och gator inom städer och samhällen. Se hur vi sköter vägarna och vilka entreprenörer som utför arbetet på vägarna där du bor.

Vi har delat upp Jönköpings län i fyra områden. I varje område finns en entreprenör som ansvarar för skötseln och underhållet av vägarna, sidoområden och rastplatser. Vi ser även till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. Vi ansvarar även för de gång- och cykelvägar som finns längs de statliga vägarna i området.

Entreprenörer som sköter vägarna

Jönköpings län är indelat i fyra områden, Eksjö, Jönköping, Vetlanda och Västbo.

Detaljerade kartor

Detaljerade kartor över de olika områdena i Jönköpings län.

Så sköter vi vägar i Sverige

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Här hittar du information om hur vi sköter vägarna både på sommar och vinter.

Kontakta entreprenören

Kontaktuppgifter till entreprenörer för områdena.

Eksjö

Svevia

Telefon: 010-476 14 95

Jönköping

Terranor

Telefon: 010-476 14 97

Vetlanda

Svevia

Telefon: 010-476 15 07

Västbo

PEAB

Telefon: 010-476 15 09

Trafikverket

Telefon: 0771-921 921