Logga in
Logga in

Så sköter vi vägar i Östergötlands län

Trafikverket sköter det stora vägnätet, medan kommunerna tar hand om vägar och gator inom städer och samhällen. Se hur vi sköter vägarna och vilken entreprenörer som utför arbetet på vägarna där du bor.

Vi har delat upp Östergötlands län i fyra områden. I varje område finns en entreprenör som ansvarar för skötseln och underhållet av vägarna, sidoområden och rastplatser. Vi ser även till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. Vi ansvarar även för de gång- och cykelvägar som finns längs de statliga vägarna i området.

Entreprenörer som sköter vägarna

Östergötlands län är indelat i fyra områden, Kisa, Mjölby, Norrköping och Söderköping. 

Detaljerade kartor

Detaljerade kartor över de olika områdena i Östergötlands län.

Så sköter vi vägar i Sverige

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Här hittar du information om hur vi sköter vägarna både på sommar och vinter.

Kontakta entreprenören

Kontaktuppgifter till entreprenörer för områdena.

Kisa

Svevia

Telefon: 010-476 15 00

Mjölby

Terranor

Telefon: 010-476 15 02

Norrköping

Svevia

Telefon: 010-476 15 04

Söderköping

Svevia

Telefon: 010-476 15 14

Trafikverket

Telefon: 0771-921 921