Logga in
Logga in

Så sköter vi vägar i Skåne län

Trafikverket sköter det stora vägnätet, medan kommunerna tar hand om vägar och gator inom städer och samhällen. Se hur vi sköter vägarna och vilka entreprenörer som utför arbetet på vägarna där du bor.

Vi har delat upp Skåne län i sju områden. I varje område finns en entreprenör som ansvarar för skötseln och underhållet av vägarna, sidoområden och rastplatser. Vi ser även till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. Vi ansvarar även för de gång- och cykelvägar som finns längs de statliga vägarna i området.

Entreprenörer som sköter vägarna

Skåne är indelat i sju områden, Bjäre-Åsbo, Göinge, Helsingborg, Linderödsåsen, Malmö, Söderslätt och Österlen. 

Detaljerade kartor

Detaljerade kartor över de olika områdena i Skåne län.

Så sköter vi vägar i Sverige

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Här hittar du information om hur vi sköter vägarna både på sommar och vinter.

Kontakta entreprenören

Kontaktuppgifter till entreprenörer för områdena.

Bjäre-Åsbo

Skanska

Telefon: 010-476 14 70

Göinge

Skanska

Telefon: 010-476 14 72

Helsingborg

Terranor

Telefon: 010-476 14 73

Linderödsåsen

Svevia

Telefon: 010-476 14 74

Malmö

Svevia

Telefon: 010-476 14 75

Söderslätt

Terranor

Telefon: 010-476 14 76

Österlen

Svevia

Telefon: 010-476 14 77

Trafikverket

Telefon: 0771-921 921