Logga in
Logga in

Så sköter vi vägar i Södermanlands län

Trafikverket sköter det stora vägnätet, medan kommunerna tar hand om vägar och gator inom städer och samhällen. Se hur vi sköter vägarna och vilken entreprenörer som utför arbetet på vägarna där du bor.

Vi har delat upp Södermanlands län i tre områden. I varje område finns en entreprenör som ansvarar för skötseln och underhållet av vägarna, sidoområden och rastplatser. Vi ser även till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. Vi ansvarar även för de gång- och cykelvägar som finns längs de statliga vägarna i området.

Entreprenörer som sköter vägarna

Södermanlands län är indelat i tre områden, Eskilstuna, Flen och Nyköping. 

Detaljerade kartor

Detaljerade kartor över de olika områdena i Södermanlands län.

Så sköter vi vägar i Sverige

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Här hittar du information om hur vi sköter vägarna både på sommar och vinter.

Kontakta entreprenören

Kontaktuppgifter till entreprenörer för områdena.

Eskilstuna

Terranor

Telefon: 010-476 14 28

Flen

Svevia

Telefon: 010-476 14 30

Nyköping

Terranor

Telefon: 010-476 14 33

Trafikverket

Telefon: 0771-921 921