Logga in
Logga in

Så sköter vi vägar i Uppsala län

Trafikverket sköter det stora vägnätet, medan kommunerna tar hand om vägar och gator inom städer och samhällen. Se hur vi sköter vägarna och vilken entreprenörer som utför arbetet på vägarna där du bor.

Vi har delat upp Uppsala län i fyra områden. I varje område finns en entreprenör som ansvarar för skötseln och underhållet av vägarna, sidoområden och rastplatser. Vi ser även till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. Vi ansvarar även för de gång- och cykelvägar som finns längs de statliga vägarna i området.

Entreprenörer som sköter vägarna

Uppsala län är indelat i fyra områden, Enköping, Heby, Tierp och Uppsala. 

Detaljerade kartor

Detaljerade kartor över de olika områdena i Uppsala län.

Kontakta entreprenören

Kontaktuppgifter till entreprenörer för områdena.

Enköping

Svevia

Telefon: 010-476 14 27

Heby

PEAB

Telefon: 010-476 14 31

Tierp

Presis Vägdrift

Telefon: 010-476 14 39

Uppsala

PEAB

Telefon: 010-476 14 35

Trafikverket

Telefon: 0771-921 921