Logga in
Logga in

Vattenskydd Bornsjön

Vi planerar att förstärka vattenskyddet för Bornsjön. Det gör vi för att säkerställa att inte vattentäkten ska förorenas av trafiken på vägarna vid sjön.

Korta fakta

Vad: Vattenskyddsåtgärder vid Bornsjön.

Varför: För att skydda vattentäkten från att bli förorenad av dagvatten från vägen och från olje- och bränslespill vid en olycka.

Nuläge: Projektering.

Byggstart: 2025.

Bornsjön är en reservvattentäkt för Stockholms stad. Den behöver därför skyddas så att inte föroreningar från olyckor och dagvatten från vägar i närheten riskerar att hamna i sjövattnet eller grundvattnet.

Vi kommer att göra flera åtgärder längs sjön, till exempel ska vi täta diken för att fördröja vattnet från vägen. Vi gör det i Bornsjöns tillrinningsområde och i vattenskyddsområdets sekundära skyddszon. På så vis vill vi hindra föroreningar att påverka yt- och grundvatten inom Bornsjöns skyddsområde.

Bakgrund

Trafikverket genomförde 2017 en åtgärdsvalsstudie i samarbete med Stockholm Vatten AB samt Södertälje-, Salem- och Botkyrka kommun för att kunna rekommendera de mest effektiva åtgärderna avseende vattenskydd för Bornsjön.

Åtgärdsvalsstudie vattenskydd Bornsjön (Trafikverkets publikationsdatabas)

Åtgärdsvalsstudien resulterade i två projekt: Ett projekt för brobyte (Bergaholmsbron) som genomfördes 2020/2021, och ett projekt för resterande åtgärder som planeras till 2025.

Kontakt

Jacob Johansson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 46 67