Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 169/714, korsningen Rönnäng–Myggenäs

Vi har tagit fram en vägplan för ombyggnad av korsningspunkten mellan väg 169/714 vid gamla Myggenäs.

Vad?

Ombyggnad väg 169/714, korsningen Rönnäng–Myggenäs.

Varför?

Göra trafikplatsen trafiksäkrare.

Nuläge

Vi arbetar med detaljplanering

Om projektet

Väg 169 går mellan Myggenäs–Rönnäng tvärs över hela Tjörn. I höjd med Röreviken ansluter väg 714 och enskild väg från Röreviken i en fyrvägskorsning, som i dagsläget saknar både vänstersvängfält och en gång- och cykelpassage.

Med projektet kommer vi att öka kapaciteten och framkomligheten för fordonstrafiken, samt höja säkerheten för alla oskyddade trafikanter på vägen. Vi planerar att anlägga vänstersvängfält med kompletterande refug mellan körfälten samt en passage för oskyddade trafikanter genom en öppen refug.

Tidsplan

1 Granskning av vägplan våren 2018–våren 2018

2 Projektering Vår/sommar 2024

3 Byggstart Senöst 2024

Kontakt

Harri Pesonen

Projektledare

Patricia Ahonen

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 44 38