Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 160, Myggenäs–Sörbyvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Tjörns kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 160. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 160 mellan Myggenäs centrum och Sörbyvägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft och framtagning av bygghandling pågår.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 160 mellan Myggenäs centrum och Sörbyvägen i samarbete med Tjörns kommun.

Den cirka 1 200 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Vägplanen vann laga kraft 27 februari 2021

2 Bygghandling våren 2022–våren 2024

3 Planerad byggstart sommaren 2024

Kontakt

Elin Lyckestam

Projektledare

Telefon: +46 10-124 40 73

Linda Stålberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 17 24