Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 160, Myggenäs–Sörbyvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Tjörns kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 160. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 160 mellan Myggenäs centrum och Sörbyvägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft och vi håller på att ta fram bygghandling.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 160 mellan Myggenäs centrum och Sörbyvägen i samarbete med Tjörns kommun.

Den cirka 1 200 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

1 Planerad byggstart vintern/våren 2024

Kontakt

Jonas Edelberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 30 78

Linda Stålberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 17 24