Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 160, Tjörnbron, snedkabelbyte

Under 2022 ska vi byta 16 snedkablar på Tjörnbron. Arbetet kommer pågå nattetid.

Vad?

Byte av 16 snedkablar på Tjörnbron.

Varför?

Den tekniska livslängden är uppnådd.

Nuläge

Arbete pågår.

Om projektet

Tjörnbron är en av sju snedkabelbroar i Sverige. Bron är 661,5 meter långa består av 64 snedkablar. De längsta snedkablarna är 146 meter långa och väger 12 ton.

Under 2022 kommer vi byta ut 16 snedkablar belägna på Almösidan då den tekniska livslängden är uppnådd.  Arbetet kommer bedrivas under hela året med uppehåll mellan den 1 juni till den 1 september för att inte störa trafiken i de mest hektiska månaderna. 

Arbetet kommer pågå mellan 23.00-04.30. Varje snedkabel kommer ta två eller tre nätter i rad att byta. Arbetet är väldigt väderkänsligt och kräver god sikt samt goda vindförhållanden.

Avstängning av bron

Karta som visar omledningsväg för trafik när bron är avstängd.

När bron är avstängd leds trafiken via väg 770, färjeled över Svanesund och vidare på väg 734 till väg 160, följ orange vägvisning. Totalavstängning sker endast tidigast 23.00-4.30 under vardagsnätter. Bron är aldrig helt avstängd natt mellan fredag och lördag och natt mellan lördag och söndag.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Projektets har byggstart i januari 2022.

Arbetet beräknas färdigt i december 2022.

Kontakt

Max Arvidsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 25 29