Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 160, Tjörnbron, snedkabelbyte

Vi ska byta ut snedkablar på Tjörnbron med start under våren 2024.

Vad?

Byte av snedkablar på Tjörnbron.

Varför?

Åtta kablar behöver bytas då den tekniska livslängden är uppnådd.

Nuläge

Etablering pågår, ett körfält stängs. Bron stängs helt en natt i slutet av mars, därefter ca tre nätter vid kabelbyte, totalt åtta tillfällen i april-maj och september-november.

Om projektet

Tjörnbron är en snedkabelbro. Bron är 661,5 meter lång och har 64 snedkablar. De längsta är 161 meter och väger 14 ton. Det är de som ska bytas ut.

Tidigare har 32 snedkablar ersatts och arbetet påbörjades 2015. För att kunna utföra ett säkert byte krävs goda väderförutsättningar, vindstilla och klar sikt.

Vädret kan vara svårt att förutsäga vilket ger en kort framförhållning. Beslut om genomförande och nattavstängning tas först vid lunch samma dag. Skyltning vid bron ger information om nästa planerade avstängning likaså på trafikverket.se och Trafiken.nu.

Tiden för nattavstängning är 23.00–04.30. Ett snedkabelbyte pågår under 3–4 sammanhängande nätter. Bron kommer inte att vara stängd natt mot lördag eller söndag och inte heller natt mot röd helgdag. Blåljusmyndigheterna har befogenhet att ta sig över bron obehindrat vid akut läge

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

1 Etablering Mars 2024

2 Byggstart, etapp vår April och maj 2024

3 Byggstart, etapp höst September till november 2024

4 Klart Slutet av november 2024

Frågor och svar

Arbetet är väderberoende och nattliga helavstängningar kan bli med kort framförhållning. Ett tips är att ladda ner appen Trafiken.nu som ger dig push-notiser om varje avstängning.

Aktuella vardagsnätter med kabelbyte, stängs bron av helt för fordonstrafik mellan klockan 23.00 och 04.30. Trafiken hänvisas till färjeleden över Svanesund.

Undantag gäller blåljusmyndigheter som kommer att kunna ta sig över bron vid utryckning.

Se till att ha marginal för resor som inte är akuta. Händer något extraordinärt prata med ansvarig person vid avstängningen.

Med framförhållning kontakta projektledaren via meddelanden eller telefon.

Gång- och cykeltrafiken kan ta sig förbi. Cykel ska ledas förbi arbetsområdet.

Under juni–augusti gör arbetet ett sommaruppehåll och återupptas i september igen. Under sommaruppehållet är alla körfält öppna med normal hastighet och full framkomlighet.

Sker natt mot vardag mellan klockan 23.00 och 04.30 under goda väderförhållanden. (Inte mot lördag eller helgdag). Varje byte tar 3–4 sammanhängande nätter, vilket sker
med en-tre veckors mellanrum under april-maj samt september-november. Totalt åtta byten. Se skyltning på plats för vidare information om nästa planerade avstängning.

Ett körfält kommer att vara helt avstängt för trafik och hastigheten i båda riktningar för de två övriga körfälten är sänkt till 50 km/h.

Bärigheten är nedsatt under april-maj samt september-november. Högsta tillåtna bärighet är:

  • 11,5 ton axeltryck
  • 19 ton boggitryck
  • 64 ton bruttovikt

Bredden på körfälten är 3,5 meter.

Kontakt

Max Arvidsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 25 29