Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 222, Skurubron

Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet. Den nya Skurubron bidrar till att Nacka och Värmdö kan fortsätta att utvecklas och förbättrar förutsättningarna för hållbart resande.

Vi spränger för den nya Skurubron

Sprängningarna nära väg 222 innebär att trafiken över Skurubron stoppas på fasta tider, klockan 10:00 och 14:00 på vardagar. Trafiken kan då stå still i upp till tio minuter. Sprängningarna kommer att pågå under hela 2020.

Läs mer om sprängningarna.

Öppet hus i Värmdö kommunhus

När: Torsdagen den 30 januari, kl. 17:00–20:00

Var: Värmdösalen, Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg

Trafikverket och Värmdö kommun deltar. Vi på Trafikverket informerar om projektet och du får möjlighet att ställa frågor. Det blir även roliga aktiviteter för barn. Varmt välkommen!

Läs nyhetsbrevet som landade i brevlådorna på Värmdö den 10 januari.

Januari månads nyhetsbrev till Nacka

Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet som har gått ut till Nacka.

Projektet omfattar bygget av den nya Skurubron, ombyggnader av trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering och ombyggnad av den befintliga bron. 

Bygget har nyligen startat och den nya bron tar tre år att bygga.

När den nya Skurubron är klar och öppen för trafik, 2022, påbörjar vi renoveringen och ombyggnaden av den befintliga bron, som ska byggas om till gång- och cykelväg samt lokalväg. Hela projektet beräknas vara klart 2024.

Varför en ny bro?

Vi bygger den nya bron över Skurusundet för att skapa en säkrare förbindelse med bättre framkomlighet för alla. Den nya Skurubron bidrar till att Nacka och Värmdö kan fortsätta att utvecklas och förbättrar förutsättningarna för hållbart resande.

Nya Skurubron får tre körfält i vardera riktningen varav ett kommer att användas som kollektivkörfält, vilket ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten. Med den nya bron kommer trafiken att flyta bättre.

För dig som åker buss blir det bättre eftersom den nya bron kommer att ha separata kollektivkörfält.

Det blir också bättre för dig som går och cyklar. Vi ska bygga ett nytt gång- och cykelstråk med ljusare och öppnare passager under vägarna, på bägge sidor om sundet.

Läget för den nya Skurubron

Den nya Skurubron byggs söder om den befintliga.

Korta fakta

Vad: Ny bro över Skurusundet samt ombyggnad av trafikplatserna Skuru och Björknäs. I projektet ingår även renovering och ombyggnad av den befintliga bron som ska byggas om till gång- och cykelväg samt lokalväg. 

Varför: Förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 222, Värmdöleden. Projektet bidrar även till bättre förutsättningar för hållbart resande.

Nuläge: Vi bygger sedan hösten 2019. Vår entreprenör Itinera S.p.A ska på uppdrag av oss bygga den nya Skurubron samt bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. Längre fram ska vi upphandla entreprenör för renovering och ombyggnad av den befintliga Skurubron.

Vad händer framöver? Sedan mitten av januari spränger vi för den nya bron. Gång- och cykelvägar påverkas sedan hösten 2019.