Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, trafikplats Skvaltan

Vi är nu klara med ombyggnaden av trafikplats Skvaltan som har anpassats för framtidens Nacka.

Vad?

Trafikplatsen har fått en ny in- och utfart i nordväst med en koppling till Jarlaberg. Vi har även byggt cirkulationer på norra och södra sidan av Värmdöleden.

Varför?

Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är en del av ett större projekt som syftar till att förbättra trafikflödet och anpassa infrastrukturen till framtida utveckling i området.

Nuläge

Vi är klara med ombyggnaden och har öppnat den nya avfarten till Jarlaberg. Den öppnades natten mot fredagen den 5 juli.

Om projektet

Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är en del av ett större projekt som syftar till att förbättra trafikflödet och anpassa infrastrukturen till framtida utveckling i området. Den ombyggda trafikplatsen har en ny in- och utfart i nordväst med en koppling till Jarlaberg och Nacka Strand.

Vi är nu klara med ombyggnaden och har öppnat den nya avfarten mot Jarlaberg och Nacka Strand.

Ritning som visar hur vi har byggt om trafikplatsen

Här på webben kan du ta del av en ritning som visar hur vi har byggt om trafikplats Skvaltan. Se fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Läs mer om ombyggnaden och se drönarbilder.

Nyheter

Tidplan

1 Planeringsskede våren 2019–hösten 2023

Vi är i byggskedet och planerar att bli klara med ombyggnaden till sommaren 2024.

Projekt i närheten

Trafiken i Nacka

Läs mer om trafiken i Nacka på Nacka kommuns hemsida.