Logga in
Logga in
Den nya cirkulationen norr om väg 222, Värmdöleden. Foto: Pia Tallgren/Trafikverket

Trafikplats Skvaltan Nya trafikplats Skvaltan är klar

Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är klar och fredagen den 5 juli öppnade vi anslutningen till Jarlaberg. Det innebär att trafikanter enkelt och smidigt kan ansluta till väg 222, Värmdöleden.

Trafikplats Skvaltan har byggts om för framtidens trafik i Nacka

Väg 222, Värmdöleden är en av Stockholms mest trafikerade vägar och den går rakt genom centrala Nacka där nya tunnelbanan byggs och där flera större stadsutvecklingsprojekt pågår.

Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är en del av ett större projekt som syftar till att förbättra trafikflödet och anpassa infrastrukturen till framtida utveckling i området. Den ombyggda trafikplatsen har en ny in- och utfart i nordväst med en koppling till Jarlaberg och Nacka Strand.

– Det känns bra att vi har öppnat anslutningen till Jarlaberg som har varit mycket efterlängtad och att vi även har öppnat de tidigare avstängda på- och avfarterna till- och från Värmdö, säger Ali Jalal, projektledare på Trafikverket.

Det har varit utmanande att bygga om trafikplatsen nära trafiken och av säkerhetsskäl har på -och avfarterna till- och från Värmdö varit avstängda. Dessa öppnades igen natten mot fredagen den 5 juli.

Trafiken i Nacka står inför stora förändringar de närmaste åren. Nya tunnelbanan byggs och många nya bostäder. Det är redan högt tryck i den lokala trafiken och på Värmdöleden men det kommer att bli ännu fler som ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Trafikverket anpassar trafikplatser

Trafikverket arbetar med att anpassa trafiksystemet så att det ska fungera i framtiden och ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är ett sådant projekt.

– Nu när vi har byggt om trafikplats Skvaltan finns det en koppling mellan Jarlaberg och Värmdöleden och bättre förutsättningar för trafiken i Nacka, säger Ali Jalal.

Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är en del i vår regionala satsning för ökad framkomlighet och hållbart resande i Nacka Värmdö.

– Vi har inte bara gjort en anslutning till den kommunala vägen till Jarlaberg utan även byggt en ny cirkulation norr och Värmdöleden och en så kallad droppe söder om Värmdöleden, säger Ali Jalal.

Här syns den nya droppen, söder om Värmdöleden och cirkulationen, norr om Värmdöleden. Foto: Pia Tallgren, Trafikverket.