Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, trafikplats Skvaltan

Vi bygger om trafikplats Skvaltan. Trafikplatsen behöver byggas om för att anpassas till kommande projekt i området.

Vad?

Ombyggnad av trafikplatsen som får en ny in- och utfart i nordväst med en koppling till Jarlaberg. Vi bygger även cirkulationer på norra och södra sidan av Värmdöleden.

Varför?

Trafikplatsen behöver byggas om eftersom väg 222 ska däckas över. Arbetet med överdäckningen ingår i projektet Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal.

Nuläge

Vi är i byggskedet och planerar att bli klara med ombyggnaden till sommaren 2024.

Om projektet

Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är kopplat till den framtida överdäckningen av väg 222, Värmdöleden. I samband med överdäckningen försvinner trafikplats Nacka och därför behöver trafikplats Skvaltan byggas ut för att få en ny koppling till Jarlaberg och Nacka strand. Överdäckningen av väg 222 ingår i projektet Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal. 

Vi är i byggskedet och planerar att bli klara med ombyggnaden till sommaren 2024.

Pågående avstängning av på- och avfartsramper

Av säkerhetsskäl har vi stängt av på- och avfartsramperna till och från Värmdö. Avstängningen gäller till sommaren 2024 och vi hänvisar trafikanterna till trafikplats Skogalund på väg 222. Vänligen följ orangea skyltar. Avstängningen gäller enbart ramperna till och från Värmdö. På- och avfartsramperna, till och från Stockholm, kommer att vara öppna för trafik under hela byggtiden.

Ramperna som är avstängda kommer att vara färdigbyggda och öppnas för trafik under sommaren 2024. Då planerar vi att vara klara med ombyggnaden av trafikplatsen.

Övrig trafikpåverkan

Av säkerhetsskäl har vi smalnat av körfält och sänkt hastigheten runt trafikplatsen. Vi ber trafikanterna att ta det försiktigt förbi bygget.

Ritning som visar hur trafikplatsen ska byggas om

Här på webben kan du ta del av en ritning som visar hur trafikplats Skvaltan ska byggas om. Se fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Nyheter

Tidplan

1 Planeringsskede våren 2019–hösten 2023

Vi är i byggskedet och planerar att bli klara med ombyggnaden till sommaren 2024.

Projekt i närheten

Fler projekt i närheten

Trafiken i Nacka

Läs mer om trafiken i Nacka på Nacka kommuns hemsida.