Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, trafikplats Skvaltan

Vi planerar att bygga om trafikplats Skvaltan. Trafikplatsen behöver byggas om för att anpassas till kommande projekt i området.

Vad?

Ombyggnad av trafikplatsen.

Varför?

Trafikplatsen behöver byggas om eftersom väg 222 ska däckas över. Arbetet med överdäckningen ingår i projektet Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal.

Nuläge

Vi arbetar med projektering och planerar att börja bygga under våren 2023.

Om projektet

Ritning som visar hur trafikplatsen ska byggas om

Under våren 2023 planerar vi att börja bygga om trafikplats Skvaltan. Här på webben kan du ta del av en ritning som visar hur trafikplatsen ska byggas om. Se fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är kopplat till den framtida överdäckningen av väg 222, Värmdöleden. I samband med överdäckningen försvinner trafikplats Nacka och därför behöver trafikplats Skvaltan byggas ut för att få en ny koppling till Jarlaberg och Nacka strand. Överdäckningen av väg 222 ingår i projektet Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal. 

Just nu arbetar vi med förberedelser för att kunna bygga om trafikplatsen. Vi håller på att upphandla en byggentreprenör och planerar att börja bygga under våren 2023.

Kommande trafikpåverkan

Vi är i planeringsskedet och det är för tidigt att säga när och hur trafiken kommer att påverkas under byggtiden. Under viss tid kommer de östra ramperna att behöva stängas av, alltså påfarten från Nacka/Saltsjöbadsleden i riktning mot Värmdö respektive avfarten från väg 222 Värmdöleden i riktning mot Saltsjöbaden.

Tidsplan

Vi förbereder för att kunna bygga om trafikplatsen, arbetar med projektering och med upphandling av en byggentreprenör.

Vi planerar att börja bygga våren 2023.

Projekt i närheten

Fler projekt i närheten

Trafiken i Nacka

Läs mer om trafiken i Nacka på Nacka kommuns hemsida.

Kontakt

Ali Jalal

Telefon: +46 10-123 06 07

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Ali Jalal
Kommunikatör
Anette Iacobaeus