Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, trafikplats Skvaltan

Vi bygger om trafikplats Skvaltan. Trafikplatsen behöver byggas om för att anpassas till kommande projekt i området.

Vad?

Ombyggnad av trafikplatsen som får en ny in- och utfart i nordväst med en koppling till Jarlaberg. Vi bygger även cirkulationer på norra och södra sidan av Värmdöleden

Varför?

Trafikplatsen behöver byggas om eftersom väg 222 ska däckas över. Arbetet med överdäckningen ingår i projektet Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal.

Nuläge

Vi är i byggskedet och planerar att bli klara med ombyggnaden till sommaren 2024.

Om projektet

Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är kopplat till den framtida överdäckningen av väg 222, Värmdöleden. I samband med överdäckningen försvinner trafikplats Nacka och därför behöver trafikplats Skvaltan byggas ut för att få en ny koppling till Jarlaberg och Nacka strand. Överdäckningen av väg 222 ingår i projektet Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal. 

Vi är i byggskedet och planerar att bli klara med ombyggnaden till sommaren 2024.

Kommande trafikpåverkan

Till en början kommer trafiken inte påverkas så mycket men vi behöver smalna av körfält och sänka hastigheten runt trafikplatsen. Vi ber trafikanterna att ta det försiktigt förbi bygget. Längre fram kommer vi att behöva stänga av på- och avfartsramperna från och till Värmdö. Då kommer vi att hänvisa trafikanterna till trafikplats Skogalund på väg 222. Tiden för avstängningen är planerad till efter årsskiftet.

Ritning som visar hur trafikplatsen ska byggas om

Här på webben kan du ta del av en ritning som visar hur trafikplats Skvaltan ska byggas om. Se fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Tidplan

1 Planeringsskede våren 2019–hösten 2023

Vi är i byggskedet och planerar att bli klara med ombyggnaden till sommaren 2024.

Projekt i närheten

Fler projekt i närheten

Trafiken i Nacka

Läs mer om trafiken i Nacka på Nacka kommuns hemsida.

Nyheter

Kontakt

Ali Jalal

Telefon: +46 10-123 06 07