Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, trafikplats Skvaltan

Vi planerar att bygga om trafikplats Skvaltan. Trafikplatsen behöver byggas om för att anpassas till kommande projekt i området.

Vad?

Ombyggnad av trafikplatsen.

Varför?

Trafikplatsen behöver byggas om eftersom väg 222 ska däckas över. Arbetet med överdäckningen ingår i projektet Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal.

Nuläge

Vi arbetar med projektering och planerar att börja bygga under 2023.

Om projektet

Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är kopplat till den framtida överdäckningen av väg 222, Värmdöleden. I samband med överdäckningen försvinner trafikplats Nacka och därför behöver trafikplats Skvaltan byggas ut för att få en ny koppling till Jarlaberg och Nacka strand. Överdäckningen av väg 222 ingår i projektet Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal. 

Just nu arbetar vi med förberedelser för att kunna bygga om trafikplatsen. Vår konsult arbetar med projektering och vi förbereder för upphandling av en byggentreprenör. Vi planerar att börja bygga 2023.

Tidsplan

Vi förbereder för att kunna bygga om trafikplatsen, arbetar med projektering samt förbereder för upphandling av en byggentreprenör.

Vi planerar att börja bygga 2023.

Projekt i närheten

Fler projekt i närheten

Kontakt

Ali Jalal

Telefon: +46 10-123 06 07