Logga in
Logga in

Västmanland Väg 537, Ekbacken-Enhagen–Eriksbo, gång- och cykelväg

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna på väg 537 mellan Ekbacken-Enhagen och Eriksbo i Västerås kommun.

Vad?

Bygga en ny gång- och cykelväg.

Varför?

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanter på väg 537 mellan Ekbacken-Enhagen och Eriksbo i Västerås kommun.

Nuläge

Fastställelseprövning av vägplan

Om projektet

Vi vill bygga en ny gång- och cykelväg längs med Johannisbergsvägen, mellan Ekbacken-Enhagen och Eriksbo.

Syftet med projektet är att få fler människor att cykla och gå samt att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna längs väg 537 där de i dagsläget samsas med biltrafiken. I uppdraget ingår även att tillgänglighetsanpassa några av busshållsplatserna längs sträckan. Projektet görs i samarbete med Västerås stad (som är medfinansiär) och Region Västmanland.

Projektet är uppdelat i två vägplaner/ delsträckor. Den andra sträckan, Eriksbo till Tidö-Lindö, kan du läsa mer om under Närliggande projekt.

Bakgrund

Från Västerås centrum till Ekbacken-Enhagen finns det i dag en gång- och cykelväg. Om man ska fortsätta till Tidö-Lindö hänvisas däremot all gång- och cykeltrafik mellan Ekbacken-Enhagen och Tidö-Lindö till väg 537. Det är en 6 meter bred och relativt vältrafikerad väg, som på sträckan har en tillåten hastighet av 70 km/h. Dessutom är vägrenen mycket smal. Sträckan används för arbetspendling, skolpendling och fritidsaktiviteter. Tidö-Lindö är ett attraktivt bostadsområde som ständigt utvecklas längs väg 537.

Tidsplan

I november 2021 väljer Trafikverket att avbryta det kontraktssamarbete vi har för planläggning och projektering av cykelvägen. Förutsättningar saknas för att få klart en vägplan i rådande samarbetet.

Under vintern, vid årsskiftet 2021 och 2022, gör vi ett omtag i projektet. Vi går igenom det material som tagits fram, och de processer som genomförts, för att ta reda på vad som behöver kompletteras för att fastställa vägplanen.

Kostnaden för framtagning av vägplan uppnår maxsumman i Trafikverkets och Västerås stads finansieringsavtal. Projektet kommer bli dyrare än tidigare beräknat. Under maj har Trafikverket kontakt med Västerås stad om den ökade kostnaden, och under sommaren tas politiskt beslut i frågan och ett justerat avtal skrivs.

3 Fortsatt utredning och projektering Våren 2023

4 Samråd med informationsmöte Sommaren 2023

Inhämtar yttranden på framtagen vägplan. Hela vägplanen ska kungöras och göras tillgänglig för granskning.

Vägplanen är inlämnad för fastställelseprövning.

7 Planerad byggstart våren/sommaren 2025

8 Öppen för trafik 2026

Kontakt

Ida Hohenthal

Projektledare

Telefon: +46 10-124 42 69

André Ahlström

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 86 60