Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 77

Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan E18/E4. Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Välkommen på samrådsmöte om vägplanen förbi Rimbo

Trafikverket bjuder in till ett samrådsmöte om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa. Mötet är om etapp 2, vägplanen för delsträckan Eknäs– Salmunge, förbi Rimbo.

Tid och plats

  • Måndagen den 17 juni, klockan 18.00–21.00 på Sundsta Säteri i Norrtälje.

Läs mer om mötet.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång. Vägen förbinder Rimbo-Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.

Vi arbetar med att ta fram vägplaner för delsträckorna:

  • Uppsala länsgräns till Eknäs (delen förbi Gottröra)
  • Eknäs till Salmunge (delen förbi Rimbo)
  • Salmunge till trafikplats Rösa (delen förbi Finsta).