Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nytt vändspår i Lerum

Vändspår Lerum

Projektet Vändspår Lerum är en av Trafikverkets punktinsatser på sträckan Göteborg–Skövde. Målet är att fler tåg ska kunna trafikera banan särskilt under tider med hög trafik, samt att öka effektiviteten och driftssäkerheten.

Läget i projektet

Trafikverket Region Väst har begärt fastställelse av järnvägsplanen.
Projektering av bygghandling pågår. 

I samband med fastställelseprövning har det framkommit att järnvägsplanen behöver ändras. Under perioden 24 maj–24 juni 2021 genomfördes därför en kompletterande granskning för att ge möjligheter att lämna synpunkter på den ändrade järnvägsplanen. De synpunkter som inkom vid den tidigare granskningen 2019 är fortfarande aktuella och beaktas i den vidare processen. Granskningshandlingen finns under Aktuella handlingar på sidan Dokument.
Den ändrade järnvägsplanen, och tillkommande formaliahandlingar, har nu överlämnats till Trafikverkets planprövning för fortsatt fastställelseprövning. 
Beslut förväntas i början av 2022.

Järnvägsplan

I järnvägsplanen föreslås en ombyggnad av Lerums station med ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och E20, samt kompletterande ombyggnad av stationsområdet så att alla stannande tåg trafikerar mittplattformen. De genomgående tågen kan då passera på de två yttersta spåren. Två nya teknikbyggnader samt omfattande bullerskyddsskärmar ingår också i förslaget.

Länsstyrelsen har beslutat att åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ingår i järnvägsplanen.

Kostnader

Åtgärden finansieras av Nationell transportplan 2018–2029.

Bakgrund

Trafikverket har i det inledande arbetet med järnvägsplanen konstaterat att tåg inte behöver vända innan Alingsås och att syftet med projektet kan uppnås genom ombyggnad av Lerums station. För att förbättra säkerhet och tillgänglighet i Floda har en begränsad ombyggnad av stationen ändå studerats inom ramen för projektet. Detta beskrivs i Samrådsunderlag, se under Dokument/Arkiv.

Projekt Vändspår Floda/Lerum har delats i två delar. Järnvägsplanen omfattar endast åtgärderna i Lerum. Åtgärderna i Floda kan genomföras inom befintligt järnvägsområde. Delen Floda har brutits ut till ett separat delprojekt och kommer att genomföras utan järnvägsplan. Det finns ännu inget beslut om när projektet kommer att genomföras.

Projektet kallades tidigare Vändspår Floda/Lerum, men då utredningen ledde till att enbart åtgärder i Lerum kommer att vidtas har projektet bytt namn till Vändspår Lerum.