Logga in
Logga in

E22 genom Blekinge

Vi förbättrar framkomligheten på E22 genom Blekinge, för att underlätta för dig att komma fram smidigt, säkert och som du planerar.

I Sverige börjar E22 i Trelleborg och går tvärs igenom Skåne och Blekinge upp till Norrköping. Vägen går förbi bland annat Malmö, Lund, Kristianstad, Sölvesborg, Karlshamn, Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Sträckan i Sverige är 56 mil lång.

E22 är i dag hårt trafikerad och olycksdrabbad. Det ligger fastigheter nära vägen och de som bor där störs av bullret från trafiken. Genom att bygga om E22 till motorväg och mötesfri väg blir vägen säkrare och miljön bättre för dem som bor utmed vägen. Utbyggnaden bidrar också till att utveckla näringslivet och öka rörligheten på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen.

Trafikpåverkan mellan Lösen och Ramdala på E22 när vi bygger om till motortrafikled

Tidsplan

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 planerar Trafikverket att bygga 13 km ny motorväg mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby i Blekinge.

Trafikverket planerar att bygga om trafikplats Ronneby Väst, korsningen mellan E22 och riksväg 27. Detta kommer att förbättra framkomligheten och säkerheten i trafikplatsen.

Vi byggera om E22, delen Lösen–Jämjö, till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan samt även förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället. Byggnationen planeras vara klar vintern 2024.

Vi planerar att bygga tryggt för gång- och cykeltrafikanter mellan Ramdala och Jämjö som idag går intill befintlig E22. Befintlig E22 blir väg 743 efter att vi har byggt om sträckan Lösen-Jämjö. 

Byggnationen planerar vi att kunna starta 2025.

För att bygga sträckan säkrare sätter vi upp faunastängsel längs hela sträckan samt bygger vi två faunapassager. Den ena i form av en faunabro över E22 norr om Fågelmara och den andra en passage på vägen reglerad med viltvarningssystem söder om Fågelmara. Arbetet med viltåtgärderna planeras vara klart oktober 2022. Efter det att vi har byggt viltåtgärer längs med sträckan ska trafiksäkerheten öka och tryggheten med att krocka med vilt ska minska.

Bild över faunabron norr om Fågelmara.

Fler projekt på E22

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Viveca Larsson
Kommunikatör
Viveca Larsson