Logga in
Logga in

E22 genom Blekinge

Vi förbättrar framkomligheten på E22 genom Blekinge, för att underlätta för dig att komma fram smidigt, säkert och som du planerar.

I Sverige börjar E22 i Trelleborg och går tvärs igenom Skåne och Blekinge upp till Norrköping. Vägen går förbi bland annat Malmö, Lund, Kristianstad, Sölvesborg, Karlshamn, Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Sträckan i Sverige är 56 mil lång.

E22 är i dag hårt trafikerad och olycksdrabbad. Det ligger fastigheter nära vägen och de som bor där störs av bullret från trafiken. Genom att bygga om E22 till motorväg och mötesfri väg blir vägen säkrare och miljön bättre för dem som bor utmed vägen. Utbyggnaden bidrar också till att utveckla näringslivet och öka rörligheten på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen.

Tidsplan

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 planerar Trafikverket att bygga 11 km ny motorväg mellan Björketorp och Nättraby i Blekinge.

Trafikverket bygger om trafikplats Ronneby Väst, korsningen mellan E22 och riksväg 27. Detta kommer att förbättra framkomligheten och säkerheten i trafikplatsen.

Vi byggera om E22, delen Lösen–Jämjö, till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan samt även förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället. Byggnationen planeras vara klar vintern 2024.

Fler projekt på E22