Logga in
Logga in

E22 Lösen–Jämjö 13 månader och 20 broar är klara

Hällristningar i området Lösen, Blekinge, återskapas och ger utsmyckning på våra brostöd.

Lösen med omgivning har flera intressanta fornlämningar som återspeglas i gestaltningen av våra broar. Därmed förstärks platsens identitet och anknytning. Längre norrut på E22 vid Rinkabyholm i Kalmar har även där broarna fått kulturhistorisk gestaltning.

En av broarna som smyckas med forntida märkning är den nya gång- och cykelbron över E22. Här kommer gående och cyklister på nära håll, få passera över den stora motortrafikleden, där stänkskärmar intill räcket gestaltas med mönster från forntida historia.

Nästan alla broar är klara
På 13 månader har ett 20-tal broar blivit klara och några av dem får du följa med i månadens byggdagbok, där resan går mellan Jämjö och Lösen.

Hällristningens tolkning

Från Lösen och österut i Blekinge finns ett flertal lokaler med hällristningar. Skeppet är ett vanligt förekommande motiv men det finns också exempel på hästar, en hjort och andra figurer. Det vanligaste är dock skålgropar som också kallas älvkvarnar då man förr i tiden trodde att de var efter att älvorna malt säd i dessa små, runda gropar. Skålgropar gjordes också långt fram i tiden och den vanligaste tolkningen är att de stod för skydd och fruktbarhet.

Skeppet är från utkanten av Lösens by, har en lång förstäv och pryds med ett stilistiskt djur- eller drakhuvud vilket harmonieras av en spiralformad akter. Midskepps syns en mast och strecken vid sidorna av denna syns 17 kortare streck som sannolikt föreställer båtens bemanning.

Hällfiguren ristades, eller egentligen knackades, på berget under bronsåldern för 3000 år sedan. Ofta låg dessa lokaler med figurer något avsides från där människorna bodde och hade sin vardag. När figurerna var nyknackade blev de vita av stenmjölet och tändes det en eld intill gav lågorna den effekten att figuren började röra på sig och blev närmast 3-dimensionell. Säkert en mycket fascinerande och magisk upplevelse för åskådarna!