Logga in
Logga in

E22 formas om mellan Lösen och Jämjö

Häng med oss på vår resa över berg och dal, där vi ska ge er en bild av arbetet med att forma om E22 i Blekinge på sträckan Lösen och Jämjö.

Resan börjar på platskontoret i Vallby där vi hade ett välbesökt öppet hus den 25 augusti. På det öppna huset fanns vi i projektet för att svara på era frågor, vi är glada att så många tittade förbi och pratade lite E22 med oss. Arbetet är igång på nästan hela sträckan. Vår resa börjar norr om Ramdala där vi kör för fullt med schaktmassor. Vi har också här på berget förberett inför sprängning. Uppe på berget går ett löpspår och vi uppmanar er att vara uppmärksamma på all byggtrafik.

I Ramdalas cirkulationsplats leds trafiken på tillfällig väg förbi ett arbetsområdet där ny trafikplats Ramadala ska formas. Under ombyggnationen kommer det ske fyra stora trafikomledningar som kommer att påverka trafiken. Mer om detta kommer vi att hålla er uppdaterade kring.

Efter trafikplatsen ser vi bild på nya väglinjen i riktning norr, därefter fortsätter vi resan förbi en av de 23 broar vi ska bygga. Resan avslutas i Lösen där vi i början av juni rev den befintliga cykelvägsbron intill Lösens kyrka. Då vi också fick stänga E22. Trafikplats Lösen ska formas här och den kommer inkludera fem broar. Hela trafikplatsen kommer vara byggd på höjden.

I Lösen och i Vallby bygger vi också barriärer för grodan, detta för att skydda grodan att ta sig över E22.