Logga in
Logga in

Flygbilderna visar arbete kring trafikplatserna

Vi lyfter blicken och se E22 ovanifrån. Flygbilder visar sträckan mellan Lösen och Ramdala.

Arbetet fortsätter och vi går nu in ett skede där trafiken känner av arbetet. I början av december 2022 planerar vi att leda om trafiken mellan Öljersjö och Torstäva cirkulationsplats till en ny lokalväg som är byggd. Detta för att bro och lokalvägar vid befintlig E22 ska kunna byggas klart inför nästa års trafikomledning. Trafiken leds via orangevägvisning med en hastighet på 60 km/h.

Vill uppmärksamma er om att hålla hastigheten och samtidit hålla avstånd när köer uppstår.

Bilderna vi har tagit denna månaden är flygbilder mellan trafikplats Lösen, Torstäva, genom lokalvägen mellan Öljersjö och Torstäva och sist trafiplats Ramdala.