Logga in
Logga in

Förberedande arbeten inför omledning maj 2023

Året inleder med att vi nu har två gjutningsklara broar, och vi är igång med sex broar utav de 23 som ska byggas. Vi leder om E22 trafiken till en nybyggd lokalväg mellan Öljersjö och Torstäva.

Trafiken flyter på bra mellan Öljersjö och Torstäva medans vi förbereder nästa omledning som kommer att ske våren 2023. Då öppnar vi ny lokalväg mellan Ramdala och Lösen. E22 Trafiken kommer då att ledas ut på denna nya väg, som går intill befintlig E22. När trafiken är omledd påbörjar vi arbetet med att bredda befintlig E22 till en motortrafikled med alla de nya trafikplatserna. Trafikplatsen i Lösen formas och vi kan väl inte riktigt idag föreställa oss att denna trafikplats ska sväva högt upp i jämnhöjd med gatlamporna. Men absolut en trafikplats att följa, se gärna filmen som är framtagen för att förstå hur den kommer att se ut. Länk till film som öppnar projektets ingångssida.

Fakta: Idag är det cirka 40-tal grävmaskiner, dumprar, hjullastare och vältar igång samt ett 20-tal lastbilar som kör krossmaterial från de ställen vi spränger ut i väglinjen. I Ramdala ser vi den längsta bron som ska byggas i projektet (i bilden finns den till höger). Den största kommer att bli i Lösen.