Logga in
Logga in

Häng med på sträckan Ramdala-Lösen

Låt oss köra sträckan Ramdala-Lösen för att se hur byggnationen formar den nya E22:an. Vi börjar i trafikplats Ramdala där omledning förbi arbetet fortsätter.

Byggnation av rampor som ska ta emot framtida trafik är igång i trafikplats Ramdala sedan länge samt påfyllning av bergkross. Härifrån förbereder vi nästa omledning framtill Lösen som sker senare delen av våren 2023.

Över hälften av broarna som ska byggas på sträckan är igång, ett visst antal av dem är redan klara. Under de närmsta månaderna fortsätter vi med både brogjutning av bottenplatta och fyllning av form på många av dem.

I Torstäva pågår också brobyggnationer samt har befintlig gång- och cykelväg flyttats ut till gamla E22. Ny cykelväg får en vacker stenmur som avgränsning från lokalvägen (gamla E22).

I Lösen fortsätter trafikplatsen att formas och även förberedelse inför trafikomläggningen från Ramdala.

Befintlig E22 i söder efter trafikplats Lösen pågår breddning av vägen, där slänter är anlagda.

Bilderna i bildgalleriet nedan är från sträckan och en flygbild från trafikplats Lösen.