Logga in
Logga in

E22 Lösen–Jämjö Semestern är slut och arbetena är återigen igång på E22

Mer än ett år har gått sedan vi startade byggnationen och nu är all trafik på gamla E22 omledd in på nybyggd lokalväg medans nya E22 byggs.

Vi påbörjar än en gång vår resa i västra delen av byggnationen. Nu är det rätt mycket tunga fordon som kör kross på sträckan. Samtidigt pågår arbeten på 14 broar, där nästan hälften av broarna är klara. I Lösen står de klara brokropparna som monument i landskapet och inväntar att vägarna kopplas på.

Nedan visar vad som händer på de olika sträckorna:

  • Mellan Lösen och Lindås pågår nu terrassering där E22:an ska breddas.
  • Vid Torstäva  pågår schaktning, där morän som schaktas bort återanvänds i andra delar av projektet.
  • Mellan Ramdala och Lösen pågår fräsning av asfalt på gamla E22.
  • Vid Ramdala pågår två broarbeten, där även sprängningsarbeten pågår.
  • Mellan Vallby och Ramdala pågår också terrassering och förstärkning. 

Fakta terrassering: Vägterrassen är själva underlaget för vägens överbyggnad (konstruktionslager), terrassen byggs upp genom att marken schaktas och fylls igen så att underlaget blir jämnt.

Terrassytan, utgör underlag för överbyggnadens olika lager, t ex förstärkningslager och slitlager. Ju jämnare terrassyta vägbyggaren skapar, desto bättre blir övergången till överbyggnaden, med mindre materialåtgång av överbyggnadsmaterial (t ex bergkross) och högre bärighet.

Sandwichkonstruktion används i projektet

Sandwichkonstruktion är en materialkonstruktion där man sätter samman tunna skikt av ett jämförelsevis hållfast material på vardera sidan av ett tjockare skikt, detta görs tex genom att vi återanvänder befintlig asfalt som redan finns och täcks med schakt. Genom denna konstruktion minskar vi miljöpåverkan som blir när vi ska schakta bort asfalt för både deponi och transporter.

Tillbaks till projektets huvudsida