Logga in
Logga in

Snart öppnar vi fyra lokalvägar

Vi planerar att under november månad bli klara med fyra stycken lokalvägar; Vallby, Lindås, Kråkerum och Ekerydsvägen . Dessa ska då kunna öppnas för trafik.

Många arbeten på utbyggnaden av E22 återstår men några delar börjar bli klara. Vi planerar att redan under november månad 2023 kunna öppna upp fyra nya broar som ansluts till lokalvägarna Vallby, Lindås, Kråkerum och Ekerydsvägen. Detta innebär att vi kan öppna upp för trafik och det blir lättare att ta sig fram på dessa vägar.

Resan denna månad går också förbi nya trafikplatsen i Torstäva där nya busshållplatser och samåkningsplats ska växa fram. Vi kör längs med den nya E22 som har fått en uppbyggnad av schaktmassor och väntar på att få en beläggning.

Gång- och cykelvägen från Lösen till Ramdala följer vägens linje. Vi ska i detta projekt även fortsätta med gång- och cykelvägen från Ramdala till Jämjö som ska ansluta till befintlig gång- och cykelväg, ett arbete som planeras påbörja 2024.