Logga in
Logga in
Foto: Perry Nordeng

Vi fokuserar på trafikplatsen i Lösen

Sista sommaren och extra mycket arbeten sker i Lösen. Delar av trafikplatsen öppnar till midsommar för att bygga klart vägarna till Lyckeby och Augerum.

Utbyggnaden på E22 mellan Lösen och Jämjö börjar närmar sig slutet. Vi planerar
att öppna den nya vägen lagom till jul. Fokus i år är att färdigställa hela nya E22:an
med beläggning, räcken och viltstängsel med mera.

Fortsatt omledning av trafiken på ny lokalväg mellan Lösen och Ramdala. Nya E22 kommer att anslutas till befintlig väg vid Norra Binga och hastigheten kommer då att sänkas under resterande byggtid.

Delar av trafikplats Lösen öppnar till midsommar

Vi fokuserar nu på arbeten i Lösen då delar av denna trafikplats kommer att börja användas vecka 25, midsommarveckan.

Trafikplats Lösen: Vecka 25-27 kommer vägarna till Lyckeby samt Augerum att byggas och vi leder om trafiken på väg 745 (Riksvägen) och väg 736 (mot Augerum). Följ orange vägskyltning. Vecka 28 kommer vägarna vara klara.

Hushållsinformation juni 2024 (pdf-fil, 2 MB)

Fakta hur vi bygger trafikplats Lösen: Utformningen av trafikplatsen blir att den byggs som en överliggande cirkulationsplats där gång- och cykeltrafik kan passera planskilt, samt att vi bygger en ny samåkningsparkering och nya busshållplatser för att underlätta pendling till skolor och arbetsplatser.