Logga in
Logga in

Vi följer broarnas arbete

Resan fortsätter mellan Jämjö och Lösen där vi bygger mötesfritt på en sträcka på 15 kilometer. Sträckan förses med 23 broar och vårt fokus vid denna byggdagbok kommer vara kring våra broar.

Den milda vintern spelar stor roll i att framdriften av brobyggnationerna har kunna gå snabbt framåt. Vi börjar vid bron i norr, Ekeryds vägen, där bron har gjutits och fått både väggar och vingar. Denna bro kommer nya E22 att gå på och under bron kommer lokalvägen gå fram.

Vi har i dags läget 30-40 personer som arbetar med våra broar. Den betong som används till broarna är en klimatförbättrad betong, ECO-betong från Swerock. ECO-betong ersätter en del av cementen med slagg, en restprodukt från stålproduktion, genom denna tillämpning kan koldioxidutsläppen från tillverkningen reduceras radikalt.

För att skapa hållbarhet i våra broar är förarbetet med armering och formning enormt viktigt. När vi sedan gjuter broarna kontrolleras betongkvalitén fortlöpande genom labprover på plats. En normalstor bro tar cirka 12-15 timmar att fyllas med 500 kubik betong. Den bro som är störst och längst är bron i Ramdala. Efter gjutning ska bron mogna, detta tar 48 timmar, här kontrolleras också kvalitén genom prover fortlöpande. Efter att bron har mognat ska formen rivas, detta sker efter 4-6 dagar då rivs allt utom underredet. Formens underrede rivs efter cirka 10-15 dagar efter att prover har konstaterat betongens hållfastighet. Här styrs vi av väder och vind. Många av broarna är lika och vi kan därför återanvända broformarna, på detta sätt sparar vi på miljön.

I Ramdala har vi ett par broar som både där arbeten pågår men också en som står klar, detta är den som är längst.

I Lösen byggs broar och ramper. Här kan vi snart urskilja nya trafikplats Lösens höjd och dess form.