Logga in
Logga in

Blekinge Väg 27, förbifart Hallabro, mötesfri väg i ny sträckning

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö, och vidare till Borås och Göteborg. Förbi Hallabro kommer vägen att byggas om i ny sträckning för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet.

Vad?

Vi bygger mötesfri landsväg förbi Hallabro, med gles 2+1-väg samt mitträcken.

Varför?

För att förbättra framkomligheten, öka trafiksäkerheten samt förbättra boendemiljön i Hallabro.

Nuläge

Fram till våren 2025 arbetar vi med att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Byggstart planeras till hösten 2025 och bedöms pågå till sommaren 2027.

Om projektet

Den nuvarande trafiken genom Hallabro innebär ett problem för de som bor på orten, och den låga hastigheten på sträckan ger fördröjningar för genomfartstrafiken. Vägen har idag en dålig standard med både skarpa kurvor och flera backkrön som försvårar omkörningar, det ger en lägre trafiksäkerhet och sämre framkomlighet på sträckan.

I det här projektet förbi Hallabro får väg 27 ny sträckning, väster om samhället, med anslutningar till samhället och till väg 646 (mot Belganet) i söder, och till 659 (mot Konga) i norr. Den nya vägen byggs om till en så kallad gles 2+1-väg där hela sträckan på cirka 2 km blir en mötesseparerad väg med mitträcke. 

Se karta över vägens föreslagna sträckning (öppnas i nytt fönster, pdf-dokument, 155 kB)

Mer detaljerad redovisning av hur vägen kommer att se ut finns redovisat under ”dokument” nedan.

Byggskedet är planerat till 2026–2027.

Satsning på väg 27 genom Blekinge

Projektet är en del i en satsning på väg 27 i Blekinge, där vägens standard etappvis lyfts från Ronneby i söder och upp till länsgränsen i norr.

Fler projekt på väg 27 i Blekinge:

Väg 27 mellan Backaryd–Hallabro

Trafikplats Ronneby Väst i anslutning till väg 27

Tidplan

1 Planläggning 2020–2022

2 Bygghandling 2023–2024

Byggtiden är planerad till 2026–2027.

Kontakt

Magnus Graad

Projektledare

Telefon: +46 10-124 17 25