Logga in
Logga in

Blekinge E22 och riksväg 27, trafikplats Ronneby Väst

Trafikverket bygger om trafikplats Ronneby Väst, alltså korsningen mellan E22 och riksväg 27. Detta kommer att förbättra framkomligheten och säkerheten i trafikplatsen.

Vad?

Vi bygger om trafikplats Ronneby Väst, i anslutningen mellan E22 och riksväg 27.

Varför?

Öka framkomligheten och trafiksäkerheten inom trafikplatsen.

Nuläge

Trafikverket har kontrakterat en totalentreprenör för projektet. Under hösten 2023 påbörjas anläggningsarbetena, vilka skall vara färdigställda sommaren 2025.

Om projektet

Vi vill skapa en smidig och trafiksäker miljö för trafikanter på både väg E22 och riksväg 27, samt för de som byter mellan de båda vägarna. Riksväg 27 mellan Göteborg, Borås, Växjö och Karlskrona är ett viktigt stråk i regionen och ansluter till E22 i denna trafikplats.

Det nya förslaget innebär påfartsramper på E22 i både östlig och västlig riktning, samt bättre utfart på väg 27 från avfartsramper.

Dagens trafikplats har dålig framkomlighet och innebär stor osäkerhet för de trafikanter som ska köra ut på E22 från trafikplatsen i östgående riktning. Påfarten har låg standard och är utformad med stopplikt. Trafikplatsen ligger i en svacka och tyngre fordon har svårt att få upp farten tillräckligt snabbt, och stoppar då upp övrig trafik eftersom det efter påfarten är ett körfält med mitträcke. 

Så påverkas trafiken under byggtiden

Total byggtid uppgår till nästan två år. Under byggtiden kommer trafikpåverkan att variera över tiden. Störst påverkan kommer ske på väg 27, men under korta perioder kommer även E22 påverkas.

Samordnas med väg 27 Backaryd-Hallabro

Ombyggnationen av trafikplatsen kommer att samordnas med den planerade ombyggnaden av väg 27 förbi Backaryd för att på så sätt spara på både ekonomi och miljö.  

Läs mer om väg 27 Backaryd-Hallabro

Fler projekt på väg 27 genom Blekinge

Trafikverket satsar på väg 27 genom Blekinge, vägens standard lyfts etappvis från Ronneby i söder och upp till länsgränsen i norr.

Läs om väg 27 förbi Hallabro

Tidsplan

1 Planläggning 2017–2021

Förfrågningsunderlag för totalentreprenad skickades ut i september 2021. Sista anbudstid  mars 2022.

Tilldelning av byggentreprenör har överklagats. Vi inväntar beslut från förvaltningsrätten. Detta planerar vi kan ske i början av 2023.

PEAB Anläggning AB har fått totalentreprenaden för projektet. Under våren 2023 påbörjas anläggningsarbetena. Vi beräknar att ombyggnaden tar cirka två år.

Kontakt

Magnus Graad

Projektledare

Telefon: +46 10-124 17 25