Logga in
Logga in

Blekinge E22, motorvägsutbyggnad mellan Björketorp och Nättraby

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 planerar Trafikverket att bygga 11 km ny motorväg mellan Björketorp och Nättraby i Blekinge.

Vad?

Ny- och ombyggnad av E22 till en 21,5 meter bred motorväg.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Granskning av vägplan

Om projektet

E22 går från Trelleborg i söder till Norrköping i norr och är en viktig väg som utgör riksintresse för kommunikation. Genom åren har ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra standarden på sträckan. Delen mellan Björketorp och Nättraby har dock fortfarande låg standard i förhållande till mängden trafik, och den behöver därför byggas om. Genom att bygga om sträckan till motorväg skapar vi bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på sträckan mellan Björketorp och Nättraby i Blekinge län.

Antal fordon per dygn: 15 000 -19 000.

Längd på sträckan: 11 km.

Vad händer nu?

Trafikverket är klara med planförslaget för den nya motorvägen som planeras mellan Björketorp och Nättraby. Under perioden 20 november-22 december 2023 fanns vägplanen tillgänglig för granskning. Eventuella synpunkter bearbetas. Om det inte sker några förändringar av vägplanen med anledning av inkomna synpunkter, kommer planen sedan skickas till länsstyrelsen för tillstyrkan innan den fastställs av Trafikverkets avdelning för planprövning.

Så här planerar vi att bygga

 • 11 km ny motorväg mellan Björketorp och Nättraby. På sträckan mellan Björketorp och Listerby breddas befintlig E22 och på sträckan mellan Listerby och Nättraby planeras nya motorvägen bredvid befintlig E22 (på norra sidan)
 • Nya trafikplatser i Björketorp, Listerby, Vambåsa samt ombyggnad av trafikplatsen i Nättraby
 • Ny lokalväg på södra sidan om E22 mellan Björketorp och Listerby
 • Befintlig E22 byggs om till lokalväg mellan Listerby och Nättraby
 • Nya pendlarparkeringar och busshållplatser i Listerby, Vambåsa och Nättraby
 • Ny rastplats i Vambåsa (ersätter Förkärla som utgår)
 • Ny trafikkontrollplats i Vambåsa.
 • Utbyggnad av gång- och cykelväg på hela sträckan mellan Björketorp och Nättraby
 • Skyddsåtgärder för grund- och ytvatten
 • Bullerskyddsåtgärder
 • Viltstängsel längs hela sträckan
 • Viltpassager under nya motorvägen

Kontakt

Daniel Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 66 37