Logga in
Logga in

Blekinge Väg 669, Gärestad-Björketorp, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg längs med väg 669 från Gärestad till anslutningen av E22 vid Björketorp. Det ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (cyklister och gående).

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 669 från Gärestad till anslutningen av E22 vid Björketorp.

Varför?

Skapar ett sammanhängande cykelnät med ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister.

Nuläge

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Sträckan mellan Ronneby och Listerby behöver knytas ihop, då oskyddade trafikanter i de mindre orterna på sträckan till exempel Gärestad–Leråkra i dag inte kan färdas på vägen på ett trafiksäkert sätt. Därför planerar vi nu att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 669 från Gärestad till anslutningen av E22 vid Björketorp.

När den nya gång- och cykelvägen är klar kommer det skapas ett sammanhängande cykelnät med ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för cyklister och gående mellan Ronneby och Listerby. Dessutom kommer den att förbättra möjligheten för arbets-/skolpendling med cykel, öka livskvalitén för boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Påbörja arbetet med att ta fram en vägplan våren 2023

2 Tidigt samråd (skede samrådsunderlag) februari 2024

Kontakt

Daniel Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 66 37