Logga in
Logga in

Dalabanan, Säter - kapacitetförbättringar och hastighetshöjning Spårmodernisering slutförd i Säter

Med fyra minuters marginal är den största moderniseringen av bangård och stationsområdet i Säter genomförd. Några minuter före midnatt den 10 oktober återlämnades spåret för trafik efter tio dygns trafikstopp.

-Det har löpt på bra men det var några moment där vi höll alla tummar som gick för att vi inte skulle drabbas av försening, vilket kunnat äventyra hela det tighta tidsschemat, berättar projektets biträdande projektledare, Jan Christians.
Under det tio dygn långa stoppet för all tågtrafik lanserades två broar, en bro intill stationshuset som ska förbinda den östra sidan av stationsområdet med den nya plattformen. Den andra bron är en av de två broar som förbinder gående och cyklister mellan centrum och Säterdalen.
- Under tiden har vi också flyttat ett av spår mer västerut (spår 2), förlängt det och lagt nya räler på plats. Samtidigt har vi lagt in två nya växlar som medger möten mellan längre tåg än vad som varit fallet, förklarar Jan Christians. 
Totalt har knappt 200 olika yrkesarbetare från huvudentreprenören NRC Group och dess underentreprenörer varit verksamma under den intensiva byggtiden.
Under tiden som det initiala schaktarbetet pågick och urschaktning för det nya spårets position skedde var ett tiotal dumprar och grävmaskiner tagna i anspråk för arbetet.
- Efter att vi har lämnat tillbaka spåren för trafik kommer det att kvarstå en del arbeten vid sidan av spåret. Det innebär bland annat att den provisoriska plattformen som byggts kommer att användas i ytterligare ett par veckor. Vi kommer också att slutföra arbetet med att montera det nya skärmtaket samt bygga klart byggnaden för den nya plattformshissen, berättar Jan Christians.