Logga in
Logga in

E16/väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg Avvattningsåtgärder på Mellstabron ger tillfällig störning på E16

Mellan den 14 november–2 december finns trafikanordningar placerade på E16 vid Mellstabron. Vi bygger ställning för att kunna hänga upp de nya dagvattenledningarna under bron.

Vi ska avleda ytvatten på Mellstabron över Dalälven via hängande dagvattenledningar med system för oljeavskiljare. Vi behöver då bygga ställningar på bron för att hänga upp dessa. För möjlighet arbeta säkert begränsas bredden på körfälten under tiden. 

Två filer kommer att vara öppna på E16 med begränsad framkomlighet. Trafiken regleras med trafikljus under perioden 14 november–2 december.

Vi bygger skyddssystem för grundvattnet och Dalälvens vatten i händelse av trafikolycka. Farliga ämnen (utsläpp) ska kunna stoppas via nödavstängning och akutkammare istället för att hamna i vattendragen. Ledningarna från bron kopplas ihop med befintliga dagvattenledningar på Färjenässidan.

Kör försiktigt och respektera gällande trafikanordningar. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet medför.