Logga in
Logga in

E16/väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg Vägporten i Norr Amsberg uppfyller inte kvalitetskraven

Arbetet med att utreda orsak, åtgärd och konsekvens pågår.

Den nya vägporten har provtagits men kvalitetskraven blev tyvärr inte uppfyllda. Vi arbetar för att utreda orsak och åtgärd med målsättninen att uppfylla kvalitetskraven. Förhoppningsvis vet vi mer i månadsskiftet april–maj.