Logga in
Logga in

Vägporten i Norr Amsberg uppfyller inte kvalitetskraven

Den nya vägporten har provtagits och kvalitetskraven är tyvärr inte uppfyllda.

Arbetet med att utreda orsak, åtgärd och konsekvens pågår. Målet är att detta inte ska påverka sluttiden och att kvalitetskraven ska uppfyllas. Förhoppningsvis vet vi mer i månadsskiftet april–maj.