Logga in
Logga in

E16/väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg Störning i trafiken på E16 vid Mellstabron vecka 16–19

Från den 18 april och under fyra veckor framåt regleras trafiken över Mellstabron med trafikljus. Det är byggställningen för montering av dagvattenledningar (under bron) som ska tas ned.

Arbetet med att hänga nya dagvattenledningar under Mellstabron är klart. Vi ska nu ta ned byggställningarna på Mellstabron och under tiden måste trafiken samsas på ett körfält.

Endast ett körfält är öppet och trafiken regleras med trafikljus perioden 18 april och fyra veckor framåt. Kör försiktigt! Om man kan undvika att trafikera bron vid rusningstider, klockan 06.30–08.30 och klockan 15–17 så underlättar det för alla. 

Bakgrund
Vi har byggt ett skyddssystem för grundvattnet och Dalälvens vatten i händelse av trafikolycka. Farliga ämnen (utsläpp) ska kunna stoppas via nödavstängning och akutkammare istället för att hamna i vattendragen. Dagvattenledningarna från bron kopplas ihop med befintliga dagvattenledningar på Färjenässidan.

Längs båda sidor om E16, fram till södra brofästet och från norra brofästet har täta diken byggts. Tätningen skyddar mot läckage av oljor och diesel vid framtida olyckor. Filtrering av dagvattnet sker genom massor som läggs på tätskiktet som sedan leds till en oljeavskiljare. Vatten som filtrerats kommer sedan att samlas upp i dräneringsledningar och föras till Dalälven.