Logga in
Logga in

E16/väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg Nu är den första etappen klar på E16/väg 70 mellan Borlänge–Djurås

Nu är vägen mellan Mellstarondellen–Norr Amsberg klar och öppnad för trafik. Sträckan är en av de mest trafikerade i Dalarna som nu erbjuder kortare restid, ökad säkerhet och bättre framkomlighet.

Nu är vi klar med byggnationen av etapp 1 på E16/väg 70, mellan Mellstarondellen–Norr Amsberg i Borlänge. Etappen erbjuder en mötesseparerad och trafiksäker väg med mitträcke, ny beläggning liksom rustad gång- och cykelbana. Syfte med projektet är att öka säkerheten för alla trafikanter, bilister liksom gående och cyklister eftersom sträckan tidigare varit en av de mest olycksdrabbade i landet.

– Det känns skönt att vi är klara med den första (av tre) etapper mellan Borlänge–Djurås. Vi har för det mesta haft ett bra flöde i trafiken och inte minst viktigt hållit tidplanen, säger Stefan Tångring, projektledare hos Trafikverket.

Det här är byggt och åtgärdat

  • Vägen har asfalterats och breddats på sträckan Mellstarondellen–Norr Amsberg
  • En ny vägport har byggts i Norr Amsberg
  • En gång- och cykelväg är rustad mellan Norr Amsberg–Färjenäs
  • Täta diken (ca 1 kilometer) har byggts längs båda sidor av E16. Tätningen skyddar naturen mot läckage av oljor och diesel vid framtida olyckor.

– För de andra två etapperna, Norr Amsberg–Sifferbo och Sifferbo–Djurås, gäller att planerna ska fastställas och vinna laga kraft innan vi kan upphandla entreprenör. Vår förhoppning är att gå ut med en upphandling under andra halvan av 2024, säger Stefan Tångring.