Logga in
Logga in

E16/väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg Nya vägporten i Norr Amsberg får godkänt

Efter många noggranna tester på porten visar resultatet att den håller förväntad kvalitét.

De nya proverna är gjorda i direkt anslutning till den provtagningspunkt som tidigare inte uppnådde kravställningen. Resultaten av de nya proverna visar att de är godkända och att porten klarar kraven på bärighet och kan tas i bruk inom kort.  

- Efter ytterligare utredning av vägporten med godkänd provtagning, har vi en port som snart kan trafikeras, det känns väldigt positivt, säger Britta Brömses, projektledare på Trafikverket.

Orsaken till den tidigare avvikelsen är inte klarlagd. Nu arbetar vi för att sträckan Mellstarondellen–Norr Amsberg ska bli klar hösten 2023.