Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Det går framåt för delsträcka 2

Arbetet med cirkulationsplatsen och den nya gång- och cykelporten vid Stranden pågår - se bilder från arbetet med delsträcka 2.

Arbetet med delsträcka 2 har pågått sedan augusti och det har hänt en del. Vi har byggt en tillfällig väg vid Älvgatan, stängt Vasagatan/Strandgatan för all trafik och påbörjat arbetet med ny cirkulationsplats samt gång- och cykelport vid Stranden. Under tiden Vasagatan/Strandgatan är avstängd leder vi om trafiken via den tillfälliga vägen vid Älvgatan, Badstugatan och Kaplansgatan.

Ny cirkulationsplats

Arbetet med den nya cirkulationsplatsen vid Stranden går framåt. Vi schaktar och terrasserar och ska inom kort börja med överbyggnaden.

Ny gång- och cykelport

Vid den nya gång- och cykelporten armerar vi nu bottenplattan och inom några veckor är det dags att gjuta den.

Längs hela sträckan, mellan korsningen Älvgatan/Vasagatan till korsningen Strandgatan/Kaplansgatan utför vi även omfattande VA-arbeten.

Bilder från bygget