Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Samråd vattenverksamhet inför delsträcka 2

Trafikverkets kapacitetshöjande åtgärder genom Mora är snart inne på delsträcka 2. I samband med detta planeras åtgärder på vatten- och avloppsledningar samt byte av en pumpstation.

Åtgärderna längs delsträcka 2 innebär att grundvatten måste ledas bort vilket är en tillståndspliktig vattenverksamhet. Länsstyrelsen har beslutat att verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan och med anledning av detta genomförs nu ett så kallat avgränsningssamråd.

Samrådet behandlar bland annat verksamhetens omfattning, utformning och miljöeffekter samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll.

Samrådstid
16 maj - 7 juni 2022

Handlingar
Aktuella samrådshandlingar vattenverksamhet delsträcka 2

Handlingarna finns även att läsa på plats hos Trafikverket Röda vägen 1 Borlänge
och Mora kommun Fredsgatan 16 Mora.

Synpunkter
Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se
Senast den 7 juni 2022.
Ange diarienummer TRV 2021/138331.

Mer information

Karin Koppla

Miljöspecialist

Telefon: +46 10-123 46 91

Johan Rådman

Hydrogeolog AFRY

Telefon: +46 10-505 34 98