Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Arbetet går framåt

Det är full fart på arbetet mellan cirkulationsplats Stranden och Kaplanen. Vi utför ledningsarbeten, asfalterar och förbereder inför öppnandet av sträckan som sker i december.

Här kommer en liten uppdatering av några av de arbeten som pågår på sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och Kaplanen. Vi genomför omfattande och komplexa arbeten för att förnya och förbättra ledningarna i området, så att de håller för en lång tid framöver.

  • Vid Älvgatan slutför vi ledningsarbeten och något som kallas för infiltration. Infiltration hjälper oss att hantera dagvattnet, speciellt när det regnar, så att vattnet effektivt rinner av vägen och minimerar risken för problem.
  • Vid Kajenparkeringen pågår också ledningsarbeten och vi har lagt ett första lager asfalt. Innan vi är klara här behöver vi dock koppla in en brunn, lägga ytterligare två lager asfalt och färdigställa stenbeläggningen. Vi förstår att detta arbete kan upplevas besvärligt och vi tackar för ditt tålamod och din förståelse medan vi förbättrar genomfarten i Mora.
  • Vid cirkulationsplats Kaplanen genomför vi ledningsarbeten, sätter refug och utför stenarbeten och har även asfalterat. Dessutom sätter vi upp stolpar för att förbättra områdets belysning.  

Var uppmärksam och visa hänsyn i trafiken

Genomfarten växer framåt hela tiden och det innebär att det blir förändringar i trafikmiljön. Var alltid uppmärksam på tillfälliga hänvisningsskyltar och följ gällande hastighetsbegränsning. Längs omledningsvägen har vi hastighetspåminnare för att göra dig extra uppmärksam på din hastighet. Längs Vasagatan är också alla vänstersvängar förbjudna vilket nu förstärkts med dubbla heldragna linjer.