Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Hyvling och asfaltering på del av Älvgatan

Begränsad framkomlighet när vi ska hyvla och asfaltera på del av Älvgatan samt på ny gång- och cykelväg.

Igår onsdag började vi hyvla på Älvgatan, från cirkulationsplats Stranden till Älvgatan 54 samt på den nya gång- och cykelvägen mot resecentrum för att sedan under nästa vecka asfaltera dessa. Det innebär begränsad framkomligheten under tiden arbetet pågår.

När vi hyvlar kan trafiken passera förbi arbetsområdet men när vi asfalterar är sträckan periodvis avstängd. När sträckan är avstängd kan trafiken köra in från Kristinebergsgatan. Närboende vars in- och utfarter påverkas har fått direkt information i sin brevlåda. Gång- och cykeltrafikanter kan passera förbi arbetsområdet. Var uppmärksam och följ tillfälliga hänvisningsskyltar.

Arbetet beräknas vara klart under vecka 41.

Komplext arbete med genomfart Mora

Vi har full förståelse att trafiksituationen i Mora kan upplevas besvärlig. Genomfart Mora är ett komplext projekt som berör många närboende, näringsidkare och trafikanter. Under byggtidens gång är det nödvändigt att stänga av vägar och leda om trafiken för att bibehålla säkerheten både för de som arbetar på vägen och för dig som trafikant. Vi gör alltid vad vi kan för att underlätta framkomligheten men ibland händer oförutsedda saker i projektet som leder till förändringar med kort varsel.

Projektet har pågått i flera år och är nu inne på slutspurten. När allt är klart, hösten 2024 har vi en mer trafiksäker, tillgänglig och framkomlig genomfart som kommer att underlätta för alla i Mora.