Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Idag öppnar vi Strandgatan

Nu öppnas Strandgatan (E45) mellan cirkulationsplats Stranden och korsningen E45/Köpmannagatan. Det innebär att Strandgatan är öppen under hela vintern.

Idag, tisdagen den 19 december, runt lunchtid öppnar vi sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och korsningen E45/Köpmannagatan. Därefter återstår en del arbete med skyltar, till exempel ta ner de för omledning.

Vad gäller på Vasagatan nu när Strandgatan öppnas?

Det kommer vara tillåtet att svänga vänster på Vasagatan, med tre undantag: det kommer fortfarande vara förbjudet att köra in på Bygatan, Morkarlbyvägen och Millåkersgatan från Vasagatan.

Vi återställer cirkulationsplatsen i korsningen Kaplansgatan/Badstugatan/Vasagatan (vid Klockstapeln) och öppnar den. I den cirkulationsplatsen återställer vi även övergångsställena.

All busstrafik kommer att fortsätta gå via Vasagatan eftersom vi stänger av Strandgatan igen nästa år. För ytterligare information om din specifika resa hänvisar vi dig till Dalatrafik.

Vad gäller för gång- och cykeltrafikanterna vid Strandgatan (E45)?

Vi öppnar upp nya gång- och cykelvägar, även om vissa ännu inte är helt färdigställda. De nya tillgängliga gång- och cykelvägarna visas på kartor för att göra det extra tydligt för dig som går eller cyklar i Mora. På grund av vinterförhållandena har vi ännu inte asfalterat dessa, vilket kommer att utföras nästa år.

Vad händer framöver?

Under vårvintern, efter Vasaloppet, kommer vi återigen stänga av Strandgatan (mellan cirkulationsplats Kaplanen och ny cirkulationsplats Starbo) för att utföra återstående arbeten. Under kortare perioder kommer vi också stänga av vägen mellan cirkulationsplats Stranden och Kaplanen för att färdigställa sidoytor, stenarbeten och lägga det sista lagret asfalt.

Gång- och cykelvägar kommer att färdigställas och vi fortsätter arbetet sydväst från cirkulationsplats Kaplanen.

Mer information om dessa arbeten kommer när vi återupptar arbetet igen.

God jul och gott nytt år!

Vi vill även passa på att önska dig en riktigt härlig jul- och nyårshelg. Tack för din förståelse och ditt samarbete under tiden vi förbättrar genomfarten i Mora.