Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Imorgon stänger vi Strandgatan och leder om trafiken

Imorgon kväll, efter klockan 18 stänger vi Strandgatan och leder om all genomfartstrafik. Nu finns kartor för omledning av alla trafikanter här på webben.

Imorgon kväll stänger vi sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och korsningen E45/Köpmannagatan. Vi leder om all genomfartstrafik via Älvgatan, Badstugatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen.

Sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen öppnas senare i höst. Resterande del av sträckan, från cirkulationsplats Kaplanen till korsningen E45/Köpmannagatan blir fortsatt avstängd och öppnas under 2024. Trafiken leds då om via Kaplansgatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen.

Var uppmärksam på tillfälliga hänvisningsskyltar och visa hänsyn i trafiken.

Karta för omledning av fordonstrafik

Karta för omledning av gång- och cykeltrafikanter

Om du kommer från resecentrum och ska in till centrum rekommenderar vi dig att ta den nya gång- och cykelporten vid Strandenområdet och sedan vidare till Fredsgatan, Björnramsgatan och vidare in på Vasagatan.

Kommer du från centrum och vill ta dig över E45 mot Kajen och Tingsnäs kan du välja att ta dig över via Köpmannagatan eller vid Gustav Vasa-statyn från Vasagatan. 

Zornstigen är avstängd för gång- och cykeltrafikanter och öppnas senare i höst när vi öppnar sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen.

Hur påverkar vårt arbete dig?

När vi stänger och leder om trafiken på mindre vägar kan du som bor, har verksamhet eller rör dig längs dessa vägar bli påverkad av ökad trafik, tillfälliga hänvisningar, köer och ökad ljudnivå under delar av byggtiden.

Så underlättar vi för dig under byggtiden

För att det ska bli ett bättre flöde i trafiken har vi valt att utföra ett antal tillfälliga lösningar längs omledningsvägen:

  • en tillfällig bussgata på Kyrkogatan i anslutning till korsningen mellan Morkarlbyvägen och Malungsvägen
  • en tillfällig cirkulationsplats i korsningen Morkarlbyvägen och Malungsvägen
  • tagit bort cirkulationsplatsen i korsningen Kaplansgatan/Badstugatan/Vasagatan (vid Klockstapeln) och stängt in- och utfarten mot Vasagatan till Vasaloppets hus
  • alla vänstersvängar är förbjudna
  • ett antal övergångsställen tas bort.

Mer information på Mora kommuns webbplats gällande temporära åtgärder

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten görs temporära åtgärder på gator intill omledningsvägen. På Mora kommuns webbplats hittar du mer information om åtgärderna vid Millåkersgatan, Morkarlbyvägen, Bygatan och Kyrkogatan.

Mora kommuns webbplats