Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Inga föroreningar efter hittad tank på Älvgatan

Tanken som hittades efter en gammal bensinmack är nu borta och inga föroreningar har upptäckts och ledningsarbetet kan därför fortsätta.

Sedan mitten av februari har det pågått ledningsarbete på Älvgatan. I slutet av februari stoppades arbetet då man upptäckte att det luktade någon form av bränsle i schakten. Prover togs och analyserades och de visade inga föroreningar. Arbetet återupptogs men stoppades igen då man påträffade en tank från en tidigare bensinmack. Nya prover togs runt tanken, i sandmaterialet inuti den men också under tanken sedan den lyfts bort. Inga provresultat visade några halter av föroreningar över de gränsvärden vi har att förhålla oss till och vi har därför återupptagit arbetet igen.

Ledningsarbetet på Älvgatan beräknas pågå till maj och därefter återställer vi vägen. Älvgatan är därför fortsatt avstängd för genomfart fram till och med juni och trafiken leds om via Kristinebergsgatan, se karta.