Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Kaplanrondellen stängs av vecka 34-43

Från måndag 21 augusti och ungefär nio veckor fram kommer vi att stänga av Kaplanrondellen och leda om trafiken via Älvgatan och Vasagatan.

Orsaken till avstängningen är det pågående komplexa arbetet med vatten- och avloppsledningar på sträckan. Vår bedömning var att det skulle finnas utrymme för trafik i ett körfält, men det visade sig under arbetets gång att det inte fungerar på ett trafiksäkert sätt. Så för att trafiken ska kunna flyta på smidigt och arbetet kunna utföras på ett säkert sätt så stänger vi och leder om trafiken.

Mer information med kartor för omledning kommer i början av augusti.