Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Nästa vecka stänger vi Strandgatan och leder om all genomfartstrafik

I slutet av nästa vecka sätter vi igång arbetena längs Strandgatan igen och leder om all genomfartstrafik.

Sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och korsningen E45/Köpmannagatan stängs av i slutet på nästa vecka (vecka 34). Vi leder om genomfartstrafiken via Älvgatan, Badstugatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen.

Sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen öppnas i slutet av oktober. Resterande del av sträckan, från cirkulationsplats Kaplanen till korsningen E45/Köpmannagatan blir fortsatt avstängd och öppnas under 2024. Trafiken leds då om via Kaplansgatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen.

Hur påverkar vårt arbete dig?

När vi stänger och leder om trafiken på mindre vägar kan du som bor, har verksamhet eller rör dig längs dessa vägar bli påverkad av ökad trafik, tillfälliga hänvisningar, köer och ökad ljudnivå under delar av byggtiden.

Så underlättar vi för dig under byggtiden

För att det ska bli ett bättre flöde i trafiken har vi valt att utföra ett antal tillfälliga lösningar längs omledningsvägen:

  • en tillfällig bussgatan på Kyrkogatan i anslutning till korsningen mellan Morkarlbyvägen och Malungsvägen
  • tillfälliga busshållplatser på Badstugatan (gäller från slutet av oktober)
  • en tillfällig cirkulationsplats i korsningen Morkarlbyvägen och Malungsvägen
  • tagit bort cirkulationsplatsen i korsningen Kaplansgatan/Badstugatan/Vasagatan (vid Klockstapeln) och stängt in- och utfarten mot Vasagatan till Vasaloppets hus
  • alla vänstersvängar är förbjudna
  • ett antal övergångsställen tas bort.

Var uppmärksam och visa hänsyn i trafiken

Genomfarten växer framåt hela tiden och det innebär att det blir förändringar i trafikmiljön. Information på vägskyltarna kan ändras med kort varsel och för dig som cyklar och går kan det också förekomma förändringar med kort varsel. Därför är det viktigt att vara extra uppmärksam. För att få en säker och trygg trafikmiljö för alla så bör övergångsställena användas för att ta sig över vägen.

Vi gör alltid vad vi kan för att underlätta framkomligheten för dig som trafikant.

Kartor

Kartor som visar omledning publiceras här på webben under nästa vecka.