Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Nästa vecka startar vi arbeten vid Kajenparkeringen

För att skapa en trevligare stadsmiljö börjar arbetet vid Kajenparkeringen under nästa vecka.

Nästa vecka påbörjar vi arbetet med att förbättra ytskikten vid Kajenparkeringen. Vi kommer ta bort delar av beläggningen, sätta nya brunnar och utföra stenarbeten. Det är en del i att förbättra gångstråket mot centrum och skapa en trevligare stadsmiljö.

In- och utfarten till Kajenparkeringen kommer att vara tillgänglig under hela tiden arbetet pågår men var uppmärksam på tillfälliga skyltar då trafiken kan behöva anpassas beroende på vart i området vi arbetar. Ta det lugnt in på parkeringen, visa hänsyn till de som arbetar på vägen och till övriga trafikanter.

Arbetet beräknas pågå under ett par månader.