Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Nu har vi öppnat Zornstigen

Zornstigen, som varit stängd sedan biltrafiken leddes om via den nuvarande omledningsvägen, är nu öppen igen för gående och cyklister.

Eftersom biltrafiken ökade i området i samband med omledningen så stängde vi Zornstigen främst på grund av att utfarten mot Badstugatan bedömdes vara farlig för oskyddade trafikanter.

Nu har vi byggt en chikan för gående/cyklister (två tätt efter varandra följande kurvor), så att dessa håller en lägre fart och inte kan åka direkt ut i biltrafiken. Utmed Badstugatan tar man sig sedan som gående och cyklist via gång- och cykelvägen både norrut och söderut. Den säkraste passagen finns i anslutning till cirkulationsplats Badstugatan. För övrigt hänvisas gående till övergångsstället vid Nordea.

Om den tillfälliga lösningen med chikanen fungerar som förväntat så kommer den vara i drift under projektets gång. Gång- och cykelkartan kommer att uppdateras inom kort.