Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Nu öppnar vi Vasagatan/Strandgatan

Ikväll, torsdag öppnar vi Vasagatan/Strandgatan tillfälligt för den kommande Vasaloppsveckan.

Som vi skrev förra veckan öppnar vi nu Vasagatan/Strandgatan tillfälligt för trafik, mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen. Den nya gång- och cykelporten vid Stranden kommer inte att vara helt klar vilket innebär att vi byggt en tillfällig väg förbi porten. Den tillfälliga vägen samt andra delar av sträckan är under den här perioden endast grusade. Vi kontrollerar löpande sträckan så att den håller en godtagbar standard under hela perioden.

För att underlätta för gång- och cykeltrafikanter att ta sig över E45 (Vasagatan/Strandgatan) vid Vasastatyn kommer det att finnas tillfälliga trafikljus i samband med evenemangen.

Passager för gång- och cykeltrafikanter

Det kommer att finnas tre passager över E45 (Vasagatan/Strandgatan) för gång- och cykeltrafikanter, se karta. För dig som vill ta dig mellan Resecentrum och centrum/västra Mora väljer du passagen vid Fredsgatan och går sedan parallellt med E45 vidare till passagen vid Vasastatyn. Vi öppnar även gång- och cykelvägarna vid Zornstigen tillfälligt.

Det kommer vara skyltat så var uppmärksam på tillfälliga hänvisningar och visa hänsyn till alla dina medtrafikanter. 

Karta som visar passager för gång- och cykeltrafikanter

Under Vasaloppets etablering av målområdet den 20-22 februari samt avetablering den
6-8 mars kan gång- och cykelvägar komma att ändras, var uppmärksam och följ tillfälliga hänvisningsskyltar.

Mer detaljer kring vägar som påverkas under Vasaloppet hittar du på Vasaloppets och Mora kommuns webbsida.

Trafikinformation under Vasaloppsveckan på Mora kommuns webbplats

Trafikinformation på Vasaloppets webbplats

Även busstrafiken påverkas av ändrade tidtabeller. Mer information hittar du på Dalatrafiks webbplats.

Dalatrafiks webbplats