Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Nu stänger vi Vasagatan/Strandgatan igen

Idag stänger vi Vasagatan/Strandgatan för att fortsätta arbetet längs delsträcka 2.

Vasagatan/Strandgatan har varit öppen tillfälligt under Vasaloppsveckan men idag är det dags att stänga vägen igen och leda om trafiken. All trafik påverkas av avstängningen. Fordonstrafiken leds om via Älvgatan, Badstugatan och Kaplansgatan. Passagerna vid Zornstigen stängs också för att förbättra säkerheten för alla trafikanter i området.

Se kartor nedan för omledning av fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. För busstrafiken hänvisar vi till Dalatrafik på www.dalatrafik.se

För att öka framkomligheten förbjuds vänstersvängar på Älvgatan och Badstugatan och en del övergångsställen tas bort tillfälligt. De här avstängningarna kommer vara tydligt skyltade men är inte markerade i kartorna nedan.

Karta omledning för fordonstrafik

Karta omledning för gång- och cykeltrafikanter

 

 

Arbetet på Vasagatan/Strandgatan beräknas bli klart under sommaren och därefter fortsätter vi västerut mot Malungsvägen.