Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Nu utför vi de sista arbetena på delsträcka 1

Nu är våren här och vi har börjat arbetet med att plantera och sätta belysning på delar av delsträcka 1 som inte kunde göras klart under vintern.

Nu pågår planteringsarbeten vid Kristinebergskullen, runt resecentrum och vid de nya cirkulationsplatserna längs delsträcka 1. Totalt är det cirka 100 träd som ska planteras. Därefter är det dags att sätta så kallad effektbelysning vid cirkulationsplatserna och planteringarna vid Kristinebergskullen. Grunden för effektbelysning är att den ska passa till förhållandena och omgivningen och samtidigt får den inte heller blända trafikanterna.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni.

Plantering av träd pågår.